Deze internetsite wordt geëxploiteerd door

Adres:
EFAFLEX van der Tol en Keijzer BV
Floridadreef 118
3565 AM Utrecht

E-mail: info@efaflex.nl

Voor zover deze website links naar andere websites bevat, ligt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor deze websites bij de betreffende beheerders. EFAFLEX van der Tol en Keijzer BV heeft voor het toevoegen van links de inhouden van de websites op eventuele wetsovertredingen gecontroleerd. EFAFLEX van der Tol en Keijzer BV heeft geen invloed op de inhoudelijke vormgeving van de gelinkte websites, waarmee EFAFLEX van der Tol en Keijzer BV de inhouden van de websites uitdrukkelijk niet als de eigen erkent. EFAFLEX van der Tol en Keijzer BV controleert de betreffende websites regelmatig. In zoverre EFAFLEX van der Tol en Keijzer BV kennis neemt van een wetsovertreding op een website, wordt de link naar deze per direct verwijderd. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden alsook voor schade die door gebruik of niet gebruik van de op de gelinkte website staande informatie is ontstaan, is uitsluitend de betreffende aanbieder aansprakelijk.